ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ : 054-777058 Email : narailuangnan@gmail.com

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/02/2564
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
427
เดือนที่แล้ว
3,741
ปีนี้
26,407
ปีที่แล้ว
21,026
ทั้งหมด
59,743
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157

E-service-:- แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- หากชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช้า...อาจมีค่าปรับ 
-:- ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนในการจดทะเบียนพาณิชย์ 
-:- ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 
-:- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนและด้อยโอกาส 
-:- สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ อบต.นาไร่หลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ตารางการออกให้บริการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีฯ เคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ2566 #ประจำเดือน กรกฎาคม2566# 
-:- ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 
-:- ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมปลูกผักสวนครัว "อบต.นี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรม “โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสองแคว สู่เมืองน่านน่าอยู่”
23 ตุลาคม 2566 น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
13 ตุลาคม "วันนวมินทรมหาราช"
โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (การทำพรมเช็ดเท้า/ที่รองเขียง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อประปา บ้านสองแคว หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อประปา บ้านสองแคว หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเรื่อง จ้างสำรวจ/ออกแบบ/เขียนแบบ/ประมาณราคา/ตรวจสอบและรับรองแบบแปลน จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
-:- สัญญาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,9 ตำบลน่าไร่หลวง จำนวน 2 ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 29,160 ตารางเมตร องค์การบริการส่วนตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,9 ตำบลน่าไร่หลวง จำนวน 2 ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 29,160 ตารางเมตร องค์การบริการส่วนตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเรื่อง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำเวียงแก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
-:- TOR. จ้างเหมาประกอบอาหารกลาวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำเวียงเเก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายผาหมี-ปางปุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายลำห้วยเหี้ย ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร พร้อมงานป้องกันไหล่ทางหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 
-:- ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566 
-:- ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และสัญญา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้าง รพ.สต.ถ้ำเวียงแก ถึงบ้าน นางรัตนา แซ่ย่าง บ้านผาหมี หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และสัญญา จ้างต่อเติมศาลาป่าสุสาน บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และสัญญา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายจำรัส แซ่ท้าว ถึงบ้าน นายวิฑูรย์ แซ่โซ้ง บ้านถ้ำเวียงแก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และสัญญา จ้างซ่อมแซมตลิ่งไหล่ทาง จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และสัญญา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการเกษตรสายฝายเล่ายี หมู่ที่ 10 ตำบลนาไร่หลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลัง อบต.เชื่อมถนนสายห้วยแฉ่ง) หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจะาจง 
ประกาศราคากลาง
-:- แบบสรุปราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการเกษตรสายฝายเล่ายี หมู่ที่ 10 ตำบลนาไร่หลวง 
-:- แบบสรุปราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายห้วยแฉ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลนาไร่หลวง  
-:- แบบสรุปราคากลาง โครงการซ่อมแซมตลิ่งไหล่ทาง จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 5  
-:- แบบสรุปราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลัง อบต.เชื่อมถนนสายห้วยแฉ่ง) หมู่ 5 
-:- แบบสรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านน้ำพัน หมู่ที่ 9  
-:- ราคากลางซ่อมแซมตลิ่งไหล่ทางลำห้วยควน หมู่ที่ 3 
-:- ราคากลางก่อสร้าง โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตและพื้นบนดาดผนังกันดิน บ้านปางไฮ หมู่ที่ 7  
-:- ราคากลาง ปรับปรุงบ่อสูบน้ำดิบ 
-:- ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย บ้านปางปุก หมู่ที่ 2 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 
-:- ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566 
-:- ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

-:- รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภทวิชาการ 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นฯ 
-:- ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.นาไร่หลวง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง 
-:- ประกาศผลการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการฯ 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลฯ 
-:- รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการฯ 
-:- ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
-:- ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง) 


ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่านปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดน่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ