ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ : 054-777058 Email : narailuangnan@gmail.com

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/02/2564
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,634
ปีนี้
19,323
ปีที่แล้ว
21,026
ทั้งหมด
52,659
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการร้องทุกข์/ร้องเรียน14 พ.ค. 2564
2คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ31 มี.ค. 2564
3มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ26 ก.พ. 2564
4มาตรฐานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย26 ก.พ. 2564
5มาตรฐานทางเดิน ทางเท้า26 ก.พ. 2564
6มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก26 ก.พ. 2564
7มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี26 ก.พ. 2564
8มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ26 ก.พ. 2564
9มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น26 ก.พ. 2564
10มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ26 ก.พ. 2564
11มาตรฐานป้องกันและระงับอัคคีภัย26 ก.พ. 2564
12มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ26 ก.พ. 2564
13มาตรฐานระบบน้ำ26 ก.พ. 2564
14มาตรฐานอุบัติภัยทางถนน26 ก.พ. 2564

1