ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ : 054-777058 Email : narailuangnan@gmail.com

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/02/2564
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
4,644
เดือนที่แล้ว
4,644
ปีนี้
8,010
ปีที่แล้ว
21,026
ทั้งหมด
41,346
ไอพี ของคุณ
44.200.171.156

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 256413 พ.ค. 2564
2รายงานดารดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ปรนะจำเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 256431 มี.ค. 2564
3งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 256330 ก.ย. 2563
4งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 256230 ก.ย. 2562

1