ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ : 054-777058 Email : narailuangnan@gmail.com

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/02/2564
วันนี้
76
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
4,644
เดือนที่แล้ว
4,644
ปีนี้
8,010
ปีที่แล้ว
21,026
ทั้งหมด
41,346
ไอพี ของคุณ
44.200.171.156

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศรายชื่อพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) อยู่ในระดับดีเด่น18 ต.ค. 2565
2ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) อยู่ในระดับดีเด่น18 ต.ค. 2565
3อัตราร้อยละขอลฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที2)18 ต.ค. 2565
4ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่2)18 ต.ค. 2565
5กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง พ.ศ. 256515 ก.ย. 2565
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติ ราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง24 พ.ค. 2565
7ประกาศเรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน6 พ.ค. 2564
8ประกาศเรื่อง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการชององค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง พ.ศ.256419 ก.พ. 2564
9ประกาศเรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง พ.ศ.256329 ก.ย. 2563
10ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.256329 ก.ย. 2563

1