ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ : 054-777058 Email : narailuangnan@gmail.com

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/02/2564
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,634
ปีนี้
19,323
ปีที่แล้ว
21,026
ทั้งหมด
52,659
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46

1
โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (การทำพรมเช็ดเท้า/ที่รองเขียง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (การทำพรมเช็ดเท้า/ที่รองเขียง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ณ  หอประชุมอเนกประสงค์ อบต.นาไร่หลวง

18 สิงหาคม 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายทวี สนนา นายก อบต.นาไร่หลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.นาไร่หลวง ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบด้วย
☺️เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร
☺️เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสองแคว
12 สิงหาคม 2566

โครงการจัดงานถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายทวี สนนา นายก อบต.นาไร่หลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.นาไร่หลวง, สมาชิกสภา อบต.นาไร่หลวง, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูนักเรียนและประชาชน ร่วมถวายเทียนพรรษา #ตามโครงการจัดงานถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี2566# โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวงบูรณาการร่วมกับวัดสองแคว โรงเรียนบ้านสองแคว  ณ ศาลาการเปรียญวัดสองแคว

28 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายทวี สนนา นายก อบต.นาไร่หลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.นาไร่หลวง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสองแคว ประกอบด้วย
smile พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 08.00 น.
smile พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เวลา 18.00 น.
smile พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา 19.18 น.

28 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th
นายทวี สนนา นายก อบต.นาไร่หลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.นาไร่หลวง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.30 น. ณ วัดปางปุก หมู่ที่ 2 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
26 กรกฎาคม 2566

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีฯ เคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

กองคลัง อบต.นาไร่หลวง ออกบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ภาษีฯ เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

26 กรกฎาคม 2566

จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และการผลิตสื่อ นวัตรกรรมอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง กำหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และการผลิตสื่อ นวัตรกรรมอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง

11 พฤษภาคม 2566

การประชุมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

   การประชุมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย มีหน่วยงานที่เข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว ปลัดอำเภอประจำตำบลนาไรหลวง ท้องถิ่นอำเภอสองแคว ผู้แทนประชาคม และผู้นำชุมชน

25 เมษายน 2566

ติดตามประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน เดือน มีนาคม  2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

วันที่ 23 มีนาคม 2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่นวตำบลนาไร่หลวง ร่วมกับท้องถิ่นอำเภอสองแคว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาไร่หลวง(บ้านสองแคว) ประจำเดือน มีนาคม 2566

23 เมษายน 2566

โครงการให้ความรู้ประชาคมหมู่บ้านตำบลในการจัดทำแผน  ตั้งแต่วันที่  17  กุมภาพันธ์ 2566 - 22  มีนาคม  2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th
22 เมษายน 2566

จัดโครงการจัดงานสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง กำหนดจัดโครงการจัดงานสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

13 เมษายน 2566

จัดโครงการฝึกอบรมบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

วันที่ 1-7 เมษายน พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566 ณ วัดบ้านสองแคว ต.นาไร่หวง อ.สองแคว จ.น่าน

07 เมษายน 2566

จัดโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและผลงานเด็กในสังกัด ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ 30 มีนาคม 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

วันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2566 กองการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาไร่หลวง(บ้านสองแคว) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำเวียงแก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง กำหนดจัดโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและผลงานเด็กในสังกัด ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำเวียงแก อาคารบ้านผาหมี วันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง

31 มีนาคม 2566

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย  ประจำปี  พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกานลที่ 5 โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร การให้โอวาทด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมในการดำเนินชีวิตและหลักธรรมในการทำงาน แก่ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง และการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566

18 มีนาคม 2566

วันที่ 6 ธันวาคม 2565  Big Cleaning Day กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายทวี สนนา นายก อบต. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ในกิจกรรม Big Cleaning Day จัดเก็บขยะบริเวณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและทางหลวงท้องถิ่น สาย1279(สองแคว -บรรณโสภิษฐ์) ถึงเขตติดต่อตำบลชนแดน ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร ปริมาณขยะที่เก็บได้ 18.4 กิโลกรัม

06 ธันวาคม 2565

1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (60 รายการ)