ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ : 054-777058 Email : narailuangnan@gmail.com

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/02/2564
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
4,644
เดือนที่แล้ว
4,644
ปีนี้
8,010
ปีที่แล้ว
21,026
ทั้งหมด
41,346
ไอพี ของคุณ
44.200.171.156

1
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในเขต อบต.นาไร่หลวง ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

ประกาศ อบต.นาไร่หลวง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในเขต อบต.นาไร่หลวง ประจำปี พ.ศ.2566

13 มีนาคม 2566

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.นาไร่หลวง พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

ประกาศ อบต.นาไร่หลวง #เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.นาไร่หลวง พ.ศ.2566#

15 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย  ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2566

07 กุมภาพันธ์ 2566

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต  อบต.นาไร่หลวง ประจำปี พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

ประกาศ อบต. นาไร่หลวง เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.นาไร่หลวง ประจำปี พ.ศ. 2566

27 ธันวาคม 2565

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

ประกาศ อบต.นาไร่หลวง  เรื่อง  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566

30 พฤศจิกายน 2565

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

ประกาศ อบต.นาไร่หลวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

02 พฤศจิกายน 2565

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

ประกาศ อบต.นาไร่หลวง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

23 กันยายน 2565

จ้างสำรวจ/ออกแบบ/เขียนแบบ/ประมาณราคา/ตรวจสอบและรับรองแบบแปลน จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th
15 กันยายน 2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding),องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th
15 กันยายน 2565

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนและด้อยโอกาสฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

ประกาศ อบต.นาไร่หลวง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนและด้อยโอกาส ของ อบต.นาไร่หลวง ประจำปี 2565 (ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส)

25 กรกฎาคม 2565

หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ของ อบต.นาไร่หลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

ประกาศ อบต.นาไร่หลวง เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ของ อบต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ. น่าน

22 กรกฎาคม 2565

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอประชาสัมพันธ์มาตรการในการจัดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอประชาสัมพันธ์มาตรการในการจัดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

มาตรการความปลอดภัย การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2565

12 เมษายน 2565

การให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จ.น่าน พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จ.น่าน พ.ศ.2565

03 มีนาคม 2565

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

#ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง# เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565

01 มีนาคม 2565

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

ประกาศ อบต.นาไร่หลวง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

04 พฤศจิกายน 2564

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (93 รายการ)