ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ : 054-777058 โทรสาร :  054-777117

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/02/2564
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
1,237
เดือนที่แล้ว
1,438
ปีนี้
9,407
ปีที่แล้ว
12,310
ทั้งหมด
21,717
ไอพี ของคุณ
18.232.59.38

1
วันที่ 18 มีนาคม 2565 ผู้บริหารได้ประกาศเจตจำนงสุจริต ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายทวี สนนา นายก อบต.นาไร่หลวง ได้ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สาธารณชนทั้งภาครัฐและเอกชน

18 มีนาคม 2565

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรม Big Cleaning Day ตาม ”โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ” ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.นาไร่หลวง โดยนายทวี สนนา นายก อบต. พร้อมด้วยรองนายก ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด “big cleaning day” ตาม”โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ” โดยแบ่งจิตอาสาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ถนนสายหลักและสายรอง...ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ต.นาไร่หลวง ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะ หน้าที่ว่าการอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน #โดยนายอำเภอสองแควได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและปล่อยขบวน#

11 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 พ่นฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสำนักงานและห้องเรียนโรงเรียนบ้านสองแคว,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.40 น. ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่จัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการควบคุมโรคติดต่อโดยทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสำนักงานและห้องเรียน ณ โรงเรียนบ้านสองแคว

08 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 พ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานการควบคุมโรคติดต่อบ้านวังไผ่,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.20 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวงลงพื้นที่บ้านวังไผ่ เพื่อดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการควบคุมโรคติดต่อ โดยการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในบ้านที่พักอาศัยของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

04 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 มอบน้ำดื่มให้กับผู้กักตัวบ้านผาหมีและบ้านถ้ำเวียงแก,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th
#อบต.นาไร่หลวง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง# สำหรับผู้สนับสนุนน้ำดิื่มเพื่อมอบให้กับกลุ่มเสี่ยงสูงและมีคำสั่งให้กักตัวบ้านผาหมีและบ้านถ้ำเวียงแก ได้แก่ 1.กลุ่มพลังสองแคว นำโดยชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.สองแคว 2. ธกส. และ ธ.ออมสิน สาขาสองแคว 3.กลุ่มส่วนราชการสองแคว ได้แก่ ปกครองอำเภอสองแคว, สัสดี อ.สองแคว, ที่ดิน อ.สองแคว และกีฬา อ.สองแคว และ 4. โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษก ????????????
24 ธันวาคม 2564

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 พ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานการควบคุมโรคติดต่อ ศูนย์พักคอย (community Isolation) อ.สองแคว จ.น่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

#วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.# องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวงลงพื้นที่บ้านผาหมี เพื่อดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการควบคุมโรคติดต่อ โดยการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในบ้านที่พักอาศัยของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย #และวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 15.20 น.# องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวงดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการควบคุมโรคติดต่อ โดยการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อศูนย์พักคอย (community Isolation) อ.สองแคว จ.น่าน

21 ธันวาคม 2564

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 พ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานการควบคุมโรคติดต่อ บ้านผาหมี,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวงลงพื้นที่บ้านผาหมี เพื่อดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการควบคุมโรคติดต่อ โดยการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในบ้านที่พักอาศัยของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

18 ธันวาคม 2564

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

วันที่ 14 - 15 ธ.ค. 2564 อบต.นาไร่หลวงร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.น่าน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม

15 ธันวาคม 2564

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564  ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต.นาไร่หลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ อบต.นาไร่หลวง ได้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต.นาไร่หลวง ให้แต่ละหน่วย 
27 พฤศจิกายน 2564

โครงการป้องกันควบคุมและระงับโรคติดต่อ (โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 - 9 กันยายน 2564 อบต.นาไร่หลวง ได้ดำเนินโครงการป้องกันควบคุมและระงับโรคติดต่อ (โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย) พื้นที่ตำบลนาไร่หลวง 10 หมู่บ้าน และส่วนราชการต่างๆ

09 กันยายน 2564

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 พ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานการควบคุมโรคติดต่อ บ้านปางไฮและบ้านผาหมี,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

#วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวงลงพื้นที่บ้านปางไฮ เพื่อพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่กักตัวของหมู่บ้านเพื่อรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ากักตัวในวันถัดไป# #และเวลา 14.30 น. ลงพื้นที่บ้านผาหมี เพื่อดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานการควบคุมโรคติดต่อ โดยการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในบ้านที่พักอาศัยของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

04 สิงหาคม 2564

ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในการให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19),องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ฤทธิ์ สิริวงศ์วรพัฒน์ นายก อบต.นาไร่หลวง พร้อมด้วย รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่อำเภอสองแควเพื่อตรวจสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่พักคอย และให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

04 สิงหาคม 2564

พ่นละอองฝอยกำจัดยุงลายตัวแก่,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำเวียงแกลงพื้นที่บ้านผาหมี เพื่อดำเนินการพ่นละอองฝอยกำจัดยุงลายตัวแก่ บริเวณบ้านของผู้ป่วยและบริเวณใกล้เคียง เพื่อกำจัดยุงลายที่อาจมีเชื้อไข้เลือดออกเป็นการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

30 กรกฎาคม 2564

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่กักตัวกลางของหมู่บ้าน (บ้านปางไฮ),องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวงลงพื้นที่บ้านปางไฮ พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่กักตัวกลางของหมู่บ้าน เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่เข้ามากักตัวต่อไป

30 กรกฎาคม 2564

การประชุมชี้แจงโครงการพระราชดำริ หมู่บ้านละ 20,000 บาท,องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง,narailuang.go.th

วันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวงโดย นายสวิง จันต๊ะเสน รองนายก อบต.นาไร่หลวง นายทวี สนนา หัวหน้าสำนักปลัด อบต.พร้อม เจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงโครงการพระราชดำริ หมู่บ้านละ 20,000 บาท ให้กับผู้นำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลนาไร่หลวง ณ ห้องประชุม อบต.นาไร่หลวง

29 กรกฎาคม 2564

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (43 รายการ)