ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ : 054-777058 โทรสาร :  054-777117

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/02/2564
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
1,237
เดือนที่แล้ว
1,438
ปีนี้
9,407
ปีที่แล้ว
12,310
ทั้งหมด
21,717
ไอพี ของคุณ
18.232.59.38

ประวัติความเป็นมา

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ได้ยกฐานะจากสภาตำบลนาไร่หลวง เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากสภาตำบลนาไร่หลวง มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน ๓ ปี เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยมีพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และฉบับปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร จนถึงปัจจุบัน ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นระเบียบและแนวทางปฏิบัติสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล