ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ : 054-777058 Email : narailuangnan@gmail.com

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/02/2564
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
154
เดือนที่แล้ว
1,759
ปีนี้
11,272
ปีที่แล้ว
21,026
ทั้งหมด
44,608
ไอพี ของคุณ
3.235.147.50

E-service-:- ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 
-:- การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
-:- โครงการให้ความรู้ประชาคมหมู่บ้านตำบลในการจัดทำแผน ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 - 22 มีนาคม 2566 
-:- บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในเขต อบต.นาไร่หลวง ประจำปี พ.ศ.2566 
-:- การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 
-:- ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.นาไร่หลวง พ.ศ.2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2566 
-:- แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.นาไร่หลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 
-:- การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 
-:- บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 

จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และการผลิตสื่อ นวัตรกรรมอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2566
การประชุมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย
ติดตามประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน เดือน มีนาคม 2566
โครงการให้ความรู้ประชาคมหมู่บ้านตำบลในการจัดทำแผน ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 - 22 มีนาคม 2566
จัดโครงการจัดงานสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566
จัดโครงการฝึกอบรมบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเรื่อง จ้างสำรวจ/ออกแบบ/เขียนแบบ/ประมาณราคา/ตรวจสอบและรับรองแบบแปลน จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
-:- สัญญาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,9 ตำบลน่าไร่หลวง จำนวน 2 ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 29,160 ตารางเมตร องค์การบริการส่วนตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,9 ตำบลน่าไร่หลวง จำนวน 2 ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 29,160 ตารางเมตร องค์การบริการส่วนตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเรื่อง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำเวียงแก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
-:- TOR. จ้างเหมาประกอบอาหารกลาวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำเวียงเเก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายผาหมี-ปางปุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายลำห้วยเหี้ย ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร พร้อมงานป้องกันไหล่ทางหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:-  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding) 
-:- จ้างสำรวจ/ออกแบบ/เขียนแบบ/ประมาณราคา/ตรวจสอบและรับรองแบบแปลน จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านนายเก้าเหมย แซ่พ่านถึงบ้านนายเกี้ยวเม้ง แซ่ลี และปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหัวสะพานทั้ง 2 สะพาน ทังสองด้าน บ้านขุนน้ำพริก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประพันธ์ ปะละสี ถึงบ้านนายประสิทธิ์ เขียนนา บ้านปางไฮ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายกึ่งถาวรกั้นลำห้วยพร้าวบ้านวังไผ่ จำนวน 2 จุด หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังไผ่จำนวน 4 จุด บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานตากผลิตบ้านสองแคว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตระบบท่อประปาเข้าสู่หมู่บ้านสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาไร่หลวง (บ้านสองแคว)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายลำห้วยเหี้ย ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร พร้อมงานป้องกันไหล่ทางหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายผาหมี-ปางบุด ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศราคากลาง
-:- ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านนายเก้าเหมย แซ่พ่านถึงบ้านนายเกี้ยวเม้ง แซ่ลี และปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหัวสะพานทั้ง 2 สะพาน ทังสองด้าน บ้านขุนน้ำพริก หมู่ที่ 6 
-:- ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประพันธ์ ปะละสี ถึงบ้านนายประสิทธิ์ เขียนนา บ้านปางไฮ หมู่ที่ 7  
-:- ราคากลาง งานก่อสร้างฝายกึ่งถาวรกั้นลำห้วยพร้าว จำนวน 2 จุด บ้านวังไผ่ ม.8 
-:- ราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาไร่หลวง (บ้านสองแคว) 
-:- ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังไผ่ จำนวน 4 จุด หมู่ที่ 8 
-:- ราคากลาง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยเพิ่มถังกักเก็บน้ำ หมู่3 
-:- ราคากลาง ก่อสร้างลานตากผลผลิตบ้านสองเเคว ม.5 
-:- ราคากลาง ก่อสร้างเสริมผิวถนนเเอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่2 หมู่ 9 ตำบลนาไร่หลวง  
-:- ราคากลาง ก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายผาหมี - ปางปุก 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 
-:- ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 
-:- ประกาศผู้ชนะผลกการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2564 
-:- ขออนุมัติประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน 2564) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

-:- ประกาศผลการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการฯ 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลฯ 
-:- รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการฯ 
-:- ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
-:- ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง)  
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่งไป (กองช่าง) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ช่วยปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า) 
-:- การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 


ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่านปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดน่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ