ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ : 054-777058 Email : narailuangnan@gmail.com

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/02/2564
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,634
ปีนี้
19,323
ปีที่แล้ว
21,026
ทั้งหมด
52,659
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อประปา บ้านสองแคว หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อประปา บ้านสองแคว หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)01 กันยายน 2566
ประกาศเรื่อง จ้างสำรวจ/ออกแบบ/เขียนแบบ/ประมาณราคา/ตรวจสอบและรับรองแบบแปลน จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป06 กุมภาพันธ์ 2566
สัญญาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,9 ตำบลน่าไร่หลวง จำนวน 2 ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 29,160 ตารางเมตร องค์การบริการส่วนตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)09 ธันวาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,9 ตำบลน่าไร่หลวง จำนวน 2 ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 29,160 ตารางเมตร องค์การบริการส่วนตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05 ธันวาคม 2565
ประกาศเรื่อง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำเวียงแก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป17 ตุลาคม 2565
TOR. จ้างเหมาประกอบอาหารกลาวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำเวียงเเก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 03 ตุลาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายผาหมี-ปางปุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายลำห้วยเหี้ย ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร พร้อมงานป้องกันไหล่ทางหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)19 กันยายน 2565
จ้างสำรวจ/ออกแบบ/เขียนแบบ/ประมาณราคา/ตรวจสอบและรับรองแบบแปลน จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 15 กันยายน 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256504 พฤศจิกายน 2564
สัญญาจ้างปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจุดจำหน่ายสินค้า OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)01 ตุลาคม 2564
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้านสองแคว หมู่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2564
สัญญาจ้างก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านปางปุก หมู่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564
1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และสัญญา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้าง รพ.สต.ถ้ำเวียงแก ถึงบ้าน นางรัตนา แซ่ย่าง บ้านผาหมี หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และสัญญา จ้างต่อเติมศาลาป่าสุสาน บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และสัญญา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายจำรัส แซ่ท้าว ถึงบ้าน นายวิฑูรย์ แซ่โซ้ง บ้านถ้ำเวียงแก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และสัญญา จ้างซ่อมแซมตลิ่งไหล่ทาง จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และสัญญา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการเกษตรสายฝายเล่ายี หมู่ที่ 10 ตำบลนาไร่หลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลัง อบต.เชื่อมถนนสายห้วยแฉ่ง) หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจะาจง16 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านน้ำพัน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และสัญญา จ้างปรับปรุงถนนการเกษตรสายห้วยแฉ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลนาไร่หลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาบ่อสูบน้ำดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตลิ่งไหล่ทางลำห้วยควน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตและพื้นบนดาดผนังกันดิน บ้านปางไฮ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2566
ประกาศเรื่อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย บ้านปางปุก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านนายเก้าเหมย แซ่พ่านถึงบ้านนายเกี้ยวเม้ง แซ่ลี และปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหัวสะพานทั้ง 2 สะพาน ทังสองด้าน บ้านขุนน้ำพริก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประพันธ์ ปะละสี ถึงบ้านนายประสิทธิ์ เขียนนา บ้านปางไฮ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09 พฤษภาคม 2566
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายกึ่งถาวรกั้นลำห้วยพร้าวบ้านวังไผ่ จำนวน 2 จุด หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2566
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
แบบสรุปราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการเกษตรสายฝายเล่ายี หมู่ที่ 10 ตำบลนาไร่หลวง07 สิงหาคม 2566
แบบสรุปราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายห้วยแฉ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลนาไร่หลวง 04 สิงหาคม 2566
แบบสรุปราคากลาง โครงการซ่อมแซมตลิ่งไหล่ทาง จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 5 03 สิงหาคม 2566
แบบสรุปราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลัง อบต.เชื่อมถนนสายห้วยแฉ่ง) หมู่ 524 กรกฎาคม 2566
แบบสรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านน้ำพัน หมู่ที่ 9 18 กรกฎาคม 2566
ราคากลางซ่อมแซมตลิ่งไหล่ทางลำห้วยควน หมู่ที่ 326 มิถุนายน 2566
ราคากลางก่อสร้าง โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตและพื้นบนดาดผนังกันดิน บ้านปางไฮ หมู่ที่ 7 19 มิถุนายน 2566
ราคากลาง ปรับปรุงบ่อสูบน้ำดิบ16 มิถุนายน 2566
ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย บ้านปางปุก หมู่ที่ 207 มิถุนายน 2566
ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านนายเก้าเหมย แซ่พ่านถึงบ้านนายเกี้ยวเม้ง แซ่ลี และปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหัวสะพานทั้ง 2 สะพาน ทังสองด้าน บ้านขุนน้ำพริก หมู่ที่ 602 พฤษภาคม 2566
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประพันธ์ ปะละสี ถึงบ้านนายประสิทธิ์ เขียนนา บ้านปางไฮ หมู่ที่ 7 27 เมษายน 2566
ราคากลาง งานก่อสร้างฝายกึ่งถาวรกั้นลำห้วยพร้าว จำนวน 2 จุด บ้านวังไผ่ ม.814 มีนาคม 2566
ราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาไร่หลวง (บ้านสองแคว)26 มกราคม 2566
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังไผ่ จำนวน 4 จุด หมู่ที่ 826 มกราคม 2566
ราคากลาง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยเพิ่มถังกักเก็บน้ำ หมู่324 มกราคม 2566
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 256601 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 256603 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 256603 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256601 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 256601 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 256603 เมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256601 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.256601 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.256503 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะผลกการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 01 ธันวาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 256417 พฤศจิกายน 2564
ขออนุมัติประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)01 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 256430 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 256431 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 256431 กรกฎาคม 2564
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1