ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ : 054-777058 โทรสาร :  054-777117

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/02/2564
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
155
เดือนที่แล้ว
1,302
ปีนี้
6,769
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
6,769
ไอพี ของคุณ
3.236.68.118

E-service-:- สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตอนที่ 51-60 
-:-  สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตอนที่ 61-70 
-:- สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตอนที่ 31-40 
-:- สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตอนที่ 41-50 
-:- สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตอนที่ 21-30 
-:- สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตอนที่ 11-20 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 53 
-:- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2564 
-:- ประชาสัมพันธ์วารสาร "ยุติธรรมสัมพันธ์" ประจำเดือนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน 
-:- สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตอนที่ 1-10 

พ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานการควบคุมโรคติดต่อ
พ่นละอองฝอยกำจัดยุงลายตัวแก่
พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่กักตัวกลางของหมู่บ้าน
การประชุมชี้แจงโครงการพระราชดำริ หมู่บ้านละ 20,000 บาท
พ่นยาฆ่าเชื่อบริเวณสถานที่กักตัวที่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19
ตรวจสอบสถานที่กลางในการกักตัวระดับหมู่บ้านและระดับตำบลนาไร่หลวง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- โครงการ ปรับปรุงต่อเติมหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคาร ศพด.ถ้ำเวียงแก (อาคารผาหมี) 
-:- สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคาร ศพด.ถ้ำเวียงแก(อาคารผาหมี) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจุดจำหน่ายสินค้า OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมทางลูกรังเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทิศตะวันตก สองแคว-ปางปุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin) 
-:- ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมผิวทางลูกรังเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนทิศตะวันตก บ้านปางปุก - บ้านสองแคว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนน้ำพริก หมู่ 6 
-:- สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปางปุก ม.2-ม.5 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนน้ำพริก ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคาร ศพด.ถ้ำเวียงแก (อาคารผาหมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2564 - เดือนมิถุนายน 2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2564 - เดือนมีนาคม 2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจุดจำหน่ายสินค้า OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2563-เดือนธันวาคม 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านปางปุก หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนน้ำพริก หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบหอกระจายข่าว บ้านวังไผ่ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝารางระบายน้ำเหล็กรูปพรรณ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคาร ศพด.ถ้ำเวียงแก (อาคารผาหมี) 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านถ้ำเวียงแก หมู่ 1 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนน้ำพริก หมู่ที่ 6 
-:- ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาหมี หมู่ที่ 10  
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาเมรุป่าสุสาน บ้านสองแคว หมู่ที่ 5  
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทิศตะวันตก สองแคว-ปางปุก 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนน้ำพริก หมู่ที่ 6 
-:- ราคากลางโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 
-:- ราคากลางโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำพัน หมู่ 9 

-:- การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีเกษียณอายุราชการ 
-:- ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง) 
-:- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง) 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(กองช่าง) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการ) ครั้งที่ 2 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ) ครั้งที่ 2 
-:- ประกาศเรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ) 
-:- ประกาศเรื่องการรับโอนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
-:- ปประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง) 


ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่านปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดน่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ